نگاه به کعبه

هرگاه پیامبر اعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله به کعبه نگاه می کردند؛ می فرمودند:

اَللَّهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هَذَا تَشْرِيفاً وَ تَعْظِيماً وَ تَكْرِيماً وَ بِرّاً وَ مَهَابَةً وَ زِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَ عِظَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهُ وَ اعْتَمَرَهُ تَعْظِيماً وَ تَشْرِيفاً وَ بِرّاً وَ مَهَابَةً.

خدايا! شرافت و عظمت و كرامت و نيكى و هيبت اين خانه‏ ات را زياد كن، و از شرافت و عظمتش به عظمت و شرافت و نيكى وهيبت كسانى كه حج و عمره انجام می دهند بيفزا.

منشورات
k