ادعیة السرّ

دعاهای اعطایی به پیامبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله در شب معراج
این مجموعه شامل 32 دعا می باشد که در شب معراج از جانب خداوند متعال برای موضوعات مختلف به پیامبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله اعطا شده است. سند این ادعیه به صورت کامل در ابتدای کتاب نیز آمده است.

قطع: رقعی 

صفحات: 96

فهرست کتاب

روایت ادعیه السر
۱. بخشش گناهان کبیره
۲. استغفار وقت طلوع فجر
۳. جبران کفر
۴. برطرف شدن غم و غصّه
۵. برطرف کردن فقر و نداری
۶. رفع گرفتاری دین و دنیا
۷. دفع کید دشمنان و دزدان
۸. دفع شر درندگان و گزندگان
۹. دفع ترس از انس و جن و شیطان
۱۰. دفع شرّ فرمانروا
۱۱. درخواست از فرمانروا
۱۲. طلب خیر در امر مردّد
۱۳. شفای بیماری
۱۴. رفع قحطی
۱۵. دعای سفر
۱۶. رفع موانع اجابت دعا
۱۷. طلب خیر و صلاح
۱۸. نجات از بیماری‌های روحی
۱۹. برآوردن حاجات
۲۰. دعا برای رسیدن به خشنودی خدا
۲۱. جلب رضایت الهی
۲۲. طلب یاری و حمایت الهی
۲۳. ابطال سِحْر و جادو
۲۴. قبولی نمازهای واجب و مستحبّ
۲۵. ادای بدهی و قرض
۲۶. جبران کمبود نعمت
۲۷. تقرّب به خدا
۲۸. حفظ از شرّ فرمانروایان
۲۹. سود در تجارت
۳۰. در امان ماندن از بلاء و اجابت دعا
۳۱. سالم به وطن برگشتن
۳۲. قبولی نماز به بهترین صورت

 ادعیة السر دعاهای اعطایی به پیامبر اکرم در شب معراج
منشورات
k