نماز گرسنه

امام صادق عليه‌السلام فرمود: هرکه گرسنه شود باید وضو گرفته و دو رکعت نماز خوانده، سپس بگوید:
يَا رَبِّ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي.
پروردگارا! همانا من گرسنه‌ام غذایم ده.
در همان لحظه به او غذا داده می‌شود.

 نماز رفع گرسنگی
منشورات
k