دعای حضرت خضر و الیاس عليهما‌السلام

روایت است آن كه خضر و الياس عليهما‌السلام در هر موسم حج يكديگر را مى‌بينند و چون خواهند كه از يكديگر مفارقت نمايند، اين دعا را مى‌خوانند و آن اين است :
بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كُلُّ نِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ اللَّهُ لاَيَصْرِفُ السُّوءَ إِلاَّ اللَّهُ.
[ بنام خداى بخشنده مهربان] ابتدا بنام خدا آنچه خواست خدا آن را چنان شد، نيست توانائى مگر بخدا آنچه خواست خدا آن را چنان شد هر نعمتى از جانب خداست آنچه خواست خدا آن را موجود شد، نيكوئى همه آن بدست خداست كه عزيز و بزرگ است آنچه خواست خدا آن را چنان شد بر نمى‌گرداند ناخوش را مگر خدا.
راوى گويد كه هر كس اين كلمات را در هر صباح سه مرتبه بخواند، در آن روز از غرق شدن و سوختن و از آزار خناق ايمن خواهد بود.

منشورات