الکلم الطیّب و الغیث الصیّب

این کتاب که تألیف سیّد علی خان مدنی شیرازی می باشد و برای اولین بار منتشر شده، یکی از منابع مفاتیح الجنان مرحوم حاج شیخ عبّاس قمّی است و شامل أدعیه، اذکار و توسّلات مجرّب می باشد.

قطع : رقعی 

صفحات: 72

 الکلم-الطیب
منشورات