الأربعین من عظیم الدعوات

این کتاب در بردارنده 40 دعای عظیم الشأن از چهارده معصوم عليهم‌السلام است که به زبان عربی و در کشور لبنان چاپ و منتشر شده است.

قطع: جیبی 

صفحات: 240

 اربعین
منشورات