اقبال الأعمال

این کتاب که تألیف سید العرفاء علی بن طاووس متوفای سنه 664 قمری است، به عنوان مهمترین مرجع در زمینه اعمال عبادی سال قمری می‌باشد که چاپ‌های قبلی آن در بیروت و ایران خالی از اشکال نبوده است، بنیاد بین‌المللی دعا به حسب وظیفه تخصصی خود پیرامون احیای مصادر اصلی دعایی اقدام به انتشار این کتاب مهم به صورت تحقیق‌شده و مصحّح همراه با اعمالِ تعلیقه‌ی یکی از بزرگان علمای قرن 11 هجری با نام ملّا محسن بن محمد مؤمن مشهدی نموده است.

 اقبال-الاعمال
منشورات