المجتنی من الدعاء المجتبی

این کتاب تالیف سید بن طاووس است و شامل ادعیه اذکار و توسلات مجرب بوده و در کشور لبنان چاپ و منتشر شده است.

قطع: رقعی 

تعداد صفحات: 128

 دعاء-المجتبی
منشورات