مرگ منافق

امام صادق عليه‌السلام فرمود: زمانی که عبد الله بن ابی بن سلول مُرد، پیامبر خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله بر جنازه او حاضر شد ، عمر به پیامبر خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله گفت: ای فرستاده خدا! آیا خدا تو را از حاضر شدن بر جنازه او نهی نفرمود؟ پیامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله ساکت شد . عمر دوباره پرسید: آیا خدا تو را از حاضر شدن بر سر قبر او نهی ننمود؟ پیامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله به او فرمود: وای بر تو و تو نمی فهمی آنچه را گفتم . همانا من گفتم:

اللَّهُمَّ احْشُ جَوْفَهُ نَاراً وَ امْلَاْ قَبْرَهُ نَاراً وَ أَصْلِهِ نَاراً.
خدایا ! بدنش را از آتش پر نما و قبرش را از آتش لبریزکن و ریشه او را در آتش بسوزان.
امام صادق عليه‌السلام فرمود: او از پیامبر خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله چیزی را درخواست کرد که مورد کراهت ایشان بود.

منشورات