متن مناجات شعبانیه - الهی تول من امری ما انت اهله

 متن مناجات شعبانیه

تایپوگرافی متن مناجات شعبانیه

هو المحبوب 

تصویر دیگری از مجموعه تصاویر مخصوص ماه شعبان رو خدمت شما تقدیم می کنیم که این تصویر اختصاص دارد به بخشی از مناجات شعبانیه که خواندنش در این ماه به شدت توصیه شده است.

برای دانلود تصویر در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید.

منشورات
k