پوستر مناسبتی شهادت امام صادق عليه‌السلام

 پوستر مناسبتی شهادت امام صادق علیه السلام

ناراحتی ها دردهای قلب ها هستند همانطور که بیماری ها درد های جسم ها هستند. هرکه دچار ناراحتی روحی یا بلایی شد باید بگوید: 

خدایا! از تو می خواهم ای به جریان اندازنده ی رود ها و رویاننده ی میوه ها، ای آن که تاریکی شب و تابش روز، و آنچه بر روی زمین و زیر دریاها قرار دارد برای او سجده می کنند، در این ساعت بر ما گشایش وارد ساز، و راه های نیکو را برایمان آسان فرما، و ای توبه پذیر، توبه نمودن را برای ما سهل و آسان بگردان، و تو ای شنوا و بخشنده! بر محمد و خاندانش درود فرست. 

الدعوات، قطب راوندی، صفحه 119

منشورات
k