دعای بعد از غذا

بسم الله الرحمن الرحیم

 

دعای بعد از جمع شدن سفره از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله

منشورات
k