ناتوان ترین مردم کیست؟

 احادیث کوتاه اهل بیت

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: 

ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا کردن ناتوان باشد. 

امالی شیخ طوسی، صفحه 89

برای دانلود و مشاهده ی اندازه اصلی تصویر اینجا کلیک کنید.

منشورات
k