ترک دعا گناه است.

 احادیث نبوی

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:

ترک دعا، گناه است.

تنبیه الخواطر، 120/2

برای دانلود و مشاهده ی تصویر در اندازه ی اصلی اینجا کلیک کنید. 

منشورات
k