جمله ی زیبای شهید بهشتی در مورد دعا

 سخنان شهید بهشتی

شهید بهشتی رحمه‌الله: 

مبادا کسی بگوید: مگر با دعای ما اراده ی خدا عوض می شود که از ما می خواهد دعا کنیم و از او چیزی بخواهیم!

  

برای مشاهده و دانلود تصویر در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید. 

منشورات