بهترین گفتار دنیا!

 احادیث ناب پیامبر

پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله (درباره ی بهترین گفتار دنیا) می فرمایند:

معبودی جز خدا نیست، یگانه است و شریکی ندارد، پادشاهی و ستایش از آن اوست. زنده کرده و می میراند، خیر و نیکی به دست اوست. و او بر هر چیز تواناست.

امالی طوسی، مجلس 12، حدیث 54

برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی و دانلود آن اینجا کلیک کنید. 

منشورات
k