محبوبترین چیز نزد خدا

 احادیث نبوی

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید: 

هیچ چیز نزد خدا محبوب تر از آن نیست که از او درخواست شود. 

 

کافی، جلد 4، ص 21

 جهت دانلود و مشاهده ی تصویر در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید. 

منشورات
k