بخش‌ها:

تفسیر و شرح صحیفه سجادیه

تفسیر و شرح صحیفه سجادیه

 

در بخشی از مقدمه این مجموعه پانزده جلدی آمده است: 

اين كتاب ارزشمند در حقيقت بيانی رسا از بياناتی است كه می بايست در توضيح و تفسير لزوم قرار گرفتن انسان ها در جاذبه كمال- كه در خط نورانی مكتب انبيای عظام عليهم‌السلام مشاهده می شود- به صحنه عقول و دل های عاشقان حق و حقيقت وارد می گشت. مطالعه كنندگان و مخصوصاً محققان ارجمند در محتويات اين كتاب كه شرحی است بر صحيفه مباركه سجّاديه از زين العابدين و مولی العارفين امام علیّ بن الحسين السجّاد عليه‌السلام ، با هويّت و تفسير و تحقيقات عالی تری روياروی خواهند گشت كه اميدواريم با تلاش پيگير خود بار ديگر دعا و نيايش را به عنوان يكی از با اهمّيت ترين عوامل به وجود آورنده «حيات معقول» در مسير جاذبه ربوبی به طور جدّی مطرح نمايند و آن عدّه مردمانی كه به جهت بی توجّهی به معنای دعا و نيايش، از برخورداری از اين نعمت عظمای الهی محروم مانده اند توجيه صحيح نموده و برای حيات آنان درخشش و طراوت حقيقی و ذاتی آن را باز گردانند.
اين كتاب، اكنون در زمره كتب مرجع و مورد توجّه خاص محقّقان علوم اسلامی و انديشمندان و فرهيختگان قرار گرفته و افراد متعدّدی از فضلای حوزه علميه، اين اثر را مرجعی برای آثار تحقيقی خود و گروهی از انديشمندان دانشگاهی، در سطوح مختلف، آن را مصدری برای پايان نامه های علمی خود قرار داده اند.

از امتيازات اين اثر نسبت به چاپ های قبلی می توان به موارد زير اشاره نمود:

1- حروفچينی و مقابله متن با دست نوشته مؤلّف.

2- بازبينی متن و اعمال بازنگری «به اشراف مؤلّف».

3- موضوع گذاری جهت سهولت دسترسی به مطالب.

4- ويرايش ادبی متن فارسی و عربی.

5- بازنگری اعراب و ترجمه روايات.

6- جايگزينی ترجمه جديد مؤلّف از آيات قرآن مجيد، نهج البلاغه، صحيفه سجاديه.

7- استخراج منابع و تطبيق روايات با مصادر روايی شيعی و سنّی.

8- اضافه كردن بيش از 250 موضوع، «تحت اشراف مؤلّف» به برخی فرازهايی كه قبلًا شرح نشده بود.

9- تلطيف در اشعار كتاب و شناساندن شاعر.

10- شماره گذاری فرازهای صحيفه سجاديه.

11- تنظيم ترجمه های مربوط به فرازهای دعا، به صورت جداگانه.

12- تنظيم فهارس متنوّع در مجلّدی مستقل.

13- تنظيم فهرست موضوعی مطالب در مجلّدی مستقل.

14- ارائه داستان های كتاب در مجلّدی مستقل.

15- حذف برخی از مطالب كه مناسب امور اجتماعی سال های تأليف كتاب بوده و دخلی در موضوع كتاب نداشته است «به اشراف مؤلّف».

ناشر: انتشارات دار العرفان، تعداد مجلدات: 15، نوبت چاپ: اول، 1388، قم. 

 تفسیر-و-شرح-صحیفه-سجادیه
منشورات